Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Междуличностни умения

Способността да се управлява бизнеса с помощта на междуличностните умения – управление на промените, комуникации, лидерство, влияние, работа в екип, управление на знанията, решаване на проблеми, презентационни умения, мотивиране – се смятат за ключови за постигне на успешен бизнес и добра работна среда.
Все повече компании оценяват не само бизнес-уменията на настоящите си и бъдещи служители, но обръщат внимание и на междуличностните им умения – доколко успяват да работят и комуникират с останалите.
Преценката на междуличностните умения не е лесно. Но в прогресиращите компании мениджърите търсят способностите на служителите си да комуникират ясно и открито, както и да слушат и отговарят адекватно. Очаква се също да имат съответните способности за писмен диалог, така че кореспонденцията им – в т.ч. електронната поща – да не провали постигнатото в личните срещи.
Добрите междуличностни отношения включват и способността да се балансира между търговските цели на фирмата и личните нужди на персонала. Гъвкавостта и нагаждането към променящите се необходимости на организацията също се считат за междуличностни умения, защото това улеснява сработването между служителите и влияе на възникващите ситуации чрез нестандартно и креативно мислене.
Способността за справяне с различията и мултикултурните екипи днес е по-необходима от всякога. Малко са компаниите, незасегнати от разширяващото се влияние на други култури. Междуличностните умения улесняват по-добрата комуникация и способността на хората успешно да управляват различията.
Вече всеки е развил в някаква степен тези междуличностни умения. Достатъчно е да се погледне в личния живот на всеки, който работи с други хора, сигурен е в контактите си с тях, може да решава проблеми, насърчава другите, може да работи добре с тях.
Всичко това са междуличностни умения и всички са приложими и в личния живот, и на работното място. Най-хубавото е, че тези умения може да се развиват и подобряват постоянно чрез подходящи обучения, внимателно четене, наблюдения и занимания и ПРАКТИКА, ПРАКТИКА, ПРАКТИКА.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.