Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Управление на спечелената стойност

Целта на този 2-дневен курс е да разшири познанията на участниците за един от най-революционните и дискутирани инструменти за ръководене на проекти в наши дни – Управлението на спечелената стойност (Earned Value Management – EVM). За разлика от много традиционни методи, които използват множество системи за определяне и наблюдение на работата, графика и разходите, EVM комбинира управлението на тези три ограничителни фактора в една свързана система. Традиционните техники често дават неточна и подвеждаща информация относно хода на проекта. Това е следствие от неточната им технология, която просто сравнява бюджета и реалните разходи. За разлика от нея EVM дава възможност на ръководителите да оценят истинския прогрес на проекта като сравняват количеството свършена работа – спечелената стойност – от една страна с предвидените разходи и от друга – с реалните разходи. EVM увеличава популярността си след 1996 г. Предшествениците на тази система (PERT и C/SCSC) бяха използвани главно от големи доставчици на Министерство на отбраната на САЩ като задължителни изисквания. В наши дни обаче EVM се използва свободно от много частни компании в целия свят.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.