Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Обучения

Въведение

Новата глобална икономика поставя все по-сериозни предизвикателства пред служителите. Тя изисква по-висока степен на образование, компютърна грамотност, критично и аналитично мислене, умения за синтезиране. Недостатъкът на достатъчно образовани кадри обаче води икономиката до разширяваща се пропаст в познанието.

Пропаст между високите изисквания на бизнеса и нивото на образование на служителите, която трябва да бъде проактивно запълвана, за да бъдат компаниите конкурентноспособни.

“Обществени, технологични и икономически двигателни сили трансформират образованието по целия свят. Докато глобализацията обгражда местните икономики като никога досега, усъвършенстването на уменията на кадрите се превръща в международна грижа. И след като човешкият капитал вече е главен източник на икономическа стойност, образованието и обучението стават усилия за целия живот за огромната част от работещите хора.”
Peter J. Stokes, Eduventures.com, 1999

Технологичните промени повишават сложността и скоростта на работната среда.

Технологията променя начина, по който живеем, работим, мислим и учим. Работната сила днес трябва да обработва все повече информация за все по-кратко време. Все по-често се появяват се нови продукти и услуги. И понеже продуктовите цикли и живот на продуктите се скъсяват, информацията и обучението остаряват все по-бързо.

Мениджърите, които се занимават с обучение, усещат неотложната необходимост да предоставят знание и умения все по-често. В епохата на строги графици за доставки обучението е решаващ елемент за успеха на фирмите.

СКИЛС е професионална компания, която ще помогне на фирмата ви да повиши способностите си чрез серии от учебни сесии. Обученията могат да с извършват при вас или при нас, като се планират всеки месец . Независимо от нуждата ви за обучение, стила ви или графика ви, СКИЛС винаги има подготвено решение, съобразено със специфичните ви нужди.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.