Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти
                             
        НАЧАЛО        
        ENGLISH   BULGARIAN        
За нас
 
Консултации
 
Обучение
 
Е-обучение
Продукти
 
Клиенти
 
Партньори
 
Ресурси
Опитът на фирмата   Бизнес консултации   Курсове по бизнес мениджмънт   Курсове по бизнес мениджмънт PMO Setup   Кока-кола ХБК   Български институт по стандартизация/a>   [ скоро ]
             
Поглед, мисия, стратегия   Консултации за управление на проекти   Управление на проекти, програми и портфолио   Управление на проекти, програми и портфолио PMO Link   Глобул   Фораболити    
             
Кои сме ние   Методология за управление на проекти   Soft Skills Courses   Soft Skills Courses Business Intelligence   Ромпетрол   ITCE    
                   
Нашата история   PMO Development   MS Office курсове             СИВЕКО    
                     
Препоръки   Tendering                 Технолоджика    
                         
Job Opportunities                          
                           
                           
                     
       
Информация
 
Разни
 
Социални медии
 
Други линкове
       
                   
        What's in PM for you   Контакти   Facebook   PMI        
                     
        Is it for big ones only   SiteMap   Google+   PMI Bulgarian Chapter        
                       
        Outrun the competition   Bulgarian   LinkedIn            
                           
                twitter            
                           
                YouTube            
                             
Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.