Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Създаване на Офис за управление на проекти

SKILLS LTD - Project Management and Training

PMO Setup

The Project Management Process


HOME

Екипът ни разполага с необходимия опит да подпомогне вашата организация, да създаде или настрои Офиса за управление на проекти (РМО), което ще допринесе за тяхното по-добро ръководене.

СКИЛС има познания за няколко инструмента за създаване на РМО. Process on Demand например е софтуер, който се състои от процеси за РМО. Това е много повече от статична методология за управление на проекти и/или колекция от шаблони. Process on Demand води компаниите до високи нива на зрялост в упрвлението на проекти. Той не съобщава само "какво" трябва да се направи, но също и "кой, кога, къде и защо".

Processes On Demand осигурява работата и лесната, организирана и автоматизирана поддръжка на РМО. Може лесно и бързо да се настрои към вътрешни стандарти за документация или съдържания, да работи със съществуващо съдържание и документопоток, както и да предостави достъп до РМО през интернет браузър.

Този софтуер, с възможностите за управление на РМО, които предлага, позволява на компаниите бързо да създадат и лесно да администрират различните инструменти на РМО - работния поток, процесите за управление на проекти, шаблоните за тях - и да интегрират инфраструктурата на РМО с други приложения и платформи за управление на проекти като SharePoint и Microsoft Project Server.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.