Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Конференция "Стандарти за управление на проекти в строителството", 31.05.2012

Project Management Conference

Горди сме да обявим, че Джими Шар (PMP®), президент на СКИЛС и Стефан Малиновски (MSc, PMP®) ръководител проекти в СКИЛС бяха лектори в първата PMI® базирана конференция в Македония – „Стандарти за управление на проекти в строителството“. Конференцията бе проведена на 31 май 2012 г. в Скопие в амфитеатъра на Строителния факултет. Повече от 80 души присъстваха - практици, студенти, преподаватели.

Project Management Conference

Организатори бяха Строителният факултет на Скопския университет „Св. Кирил и Методий”, Камара на оторизираните архитекти и инженери на Република Македония, ECS и СКИЛС.

Project Management Conference

„Стандарти за управление на проекти в строителството“ бе целодневна конференция обхващаща различни за повишаването на PMI ® осведомеността презентации. Практици от българския и международен бизнес бяха поканени да споделят опита си в управлението на големи и сложни проекти.

Project Management Conference

Конференцията бе открита от г-н Милорад Йовановски (PhD), декан на Строителния факултет и г-н Миле Станковски (PhD), декан на Факултета по електротехника и информационни технологии и член на управителния съвет на Камарата на оторизираните архитекти и инженери на Република Македония. Техните речи бяха последвани от кратък обзор върху управлението на проекти в македонската строителна индустрия, представен от г-жа Валентина Панковска (PhD) от Строителния факултет.

Project Management Conference

Първата презентация бе представена от г-н Чар, който говори за „Света на PMI®“. Той силно подчерта големия принос на PMI® към глобалното развитие в управлението на проекти. Той призова всички участници да станат част от PMI®, за тяхното професионално израстване и подобрението на уменията им в сферата на управлението на проекти. Г-н Чар приключи своята презентация описвайки различни стандарти, които са допринесли за подобряването на международните практики в управлението на проекти.

Project Management Conference

Г-н Малиновски запозна аудиторията с най-добрите практики в управлението на проекти. Той говори за разликата между система от знания (framework) и методология, 5-те групи процеси, 9-те области на знанието и 42-те процеса в управлението на проекти, както са дефинирани в Системата от знания за управление на проекти (PMBOK®). В последната част той говори за ползите за проектите в строителната индустрия когато PMBOK® и Разширението за строителство (Construction Extension to the PMBOK® Guide), което съдържа 4 допълнителни области на знанието, бъдат приложени.

Project Management Conference

Първата следобедна сесия бе открита от г-жа Дочка Василева (MSc CEng, EUR ING), управител на ДЛ Мениджмънт ООД. Тема на нейната презентация бе „Управлението на строителни искове“. Г-жа Василева представи казус от професионалния си опит в съответствие с теорията в „Управление на исковете в проекта“, една от 4-те допълнителни области на знанието в Разширението за строителство към Системата от знания за управление на проекти. Също така тя говори и за директивите в областта на управлението на договори, разработени от Международната федерация на инженерите консултанти (FIDIC) и връзката им с PMBOK®.

Project Management Conference

Последната сесия беше относно „Управление на безопасността в строителството“ и бе представена от г-н Милчо Миронов (MSC CEng) изпълнителен директор инженеринг на Галчев Инженеринг Груп. Темата бе в съответствие с „Управление на безопасността в проекта“, също една от 4-те допълнителни области на знанието в Разширението за строителство към Системата от знания за управление на проекти. Той професионално съчета теорията и практиката и с многото снимки пренесе слушателите на площадките на няколко строителни проекта, които е управлявал и показа какво е приемливо по отношение на управлението на безопасността и какво не е.

Project Management Conference

Конференцията бе закрита от г-н Васко Павлоски, управител на ECS и декана на Строителния факултет. Г-н Павлоски посочи, че PMI® може да допринесе значително за развитието на македонската индустрия за управление на проекти и призова хората да се включат в процеса за създаването на местния PMI® клон. Конференцията след това премина в коктейл, по време на който участниците и презентаторите дискутираха различни теми в сферата на управлението на проекти и строителството и си размениха визитки.

Project Management Conference

Публиката бе възхитена и впечатлена от професионализма на презентациите и споделените знанията на говорителите. Участниците изразиха задоволството си както в анкетите за оценка на мероприятието, така и по време на различните дискусии.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.