Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Конференция за управление на проекти

Project Management Conference

Управлението на проекти в наши дни е най-търсената бизнес-услуга, която намира приложение в много области на икономиката като строителство, ИТ, финанси, телекомуникационни услуги, производство и т.н.

Проектите са важи за успеха на всяка организация. Те са дейности, в които се създават нови или се обновяват съществуващите продукти, услуги, процеси или организации. Проектите повишават продажбите, увеличават задоволството на клиентите, намаляват разходите, подобряват работната среда и създават нови възможности.

Програмата на нашата конференция ще ви помогне да преодолеете лошите резултати от проектите досега - неизпълнени цели, преразход и забявяне. В хода на обучението участниците ще работят по реален проект, а в края ще могат да го реализират в своите компании с подкрепата на нашите преподаватели.

Конференцията ще ви помогне да усъвършенствате процесите на планиране, управление и отношенията в екипа, което ще осигури успех в следващите ви пректи. Усвояването на тези принципи ще гарантира завършването на бъдещите проекти навреме, с предвидения бюджет и съгласно изискванията.

Конференцията ще се проведе в Градежен Факултет - Скопје, Амфитеатар 1, на 31 Май 2012 година и ще трае 6 учебни часа. Всеки участник ще получи Сертификат и материали от конференцията.

ЛЕКТОРИ:
г-н Джими Шар, PMP® - Президент, СКИЛС ООД
г-н Стефан Малиновски, MSc, РМР® - Ръководител на проекти, СКИЛС ООД
г-н Милорад Йовановски - Декан на ГФ
г-жа Дочка Василева, MSc CEng, EUR ING - Управляващ директор, ДЛ Мениджмънт ООД
г-н Милчо Миронов, MSc CEng - Изпълнителен директор, Галчев инженеринг груп

Факултет за гражданско строителство, Амфитеатър 1, ет. 1
бул. Партизански отреди 24, Скопие, Македония

Повече информация можете да получите на тел. + 389 2 3116-066

>> ПРОГРАМА
>> ПОКАНА

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.