Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Добре дошли в сайта на СКИЛС!

СКИЛС® е мястото, където чудесно се комбинират управлението на проекти, на програми и на портфолио, за да покрият всички Ваши организационни потребности. Ние ще Ви помогнем да откриете и осъществите най-успешните решения за постигане на стратегическите си цели. Богатият ни международен опит е гаранция, че притежаваме познанията и способностите да Ви помогнем да подобрите управлението на проектите, програмите и портфолиото си, на Вашия Офис за управление на проекти (РМО - Project management office) и да постигнете набелязаните бизнес цели. СКИЛС предлага широк спектър от консултантски услуги: - бизнес консултации, теория и практика на управлението на проекти, създаване на Офис за управление на проекти (PMO); - обучение– курсове по управление на проекти, курсове по междуличностни умения (soft skills), корпоративни курсове, съобразени с конкретния бизнес, интерактивни курсове с е-обучение и - услуги за продуктова интеграция – методология за управление на проекти, създаване на Офис за управление на проекти (PMO). Чрез висококвалифицираните ни експерти и многостранните им познания ще получите достъп както до най-новите световни практики в управлението на проекти, програми и бизнес портфейли, така и в бизнес управлението като цяло. Услугите ни са създадени с подкрепата на Института за управление на проекти (PMI – Project Management Institute) и прилагат най-добрите международно признати практики за ръководенето на проекти и на бизнеса. Това, съчетано с богатия опит и способности на нашите експерти, създава най-полезната консултантска услуга, от която се нуждае фирмата Ви. Подбираме партньорите и сътрудниците си много внимателно, за да сме сигурни, че крайният резултат ще е възможно най-висококачествената подкрепа за Вашия бизнес.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.