Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Е-обучение

Въведение

SKILLS LTD - Project Management and Training

Въведение


НАЧАЛО

За да останат конкурентноспособни, днес компаниите използват всички технологични предимства, за да обучават склужителите си по-често, по-ефективно и с по-малко разходи. Технологиите променят живота, работата ни и начина, по който учим. И понеже обучението вече не се счита за еднократно занимание, то се провежда все по-често. Копманиите вече разучават различните техники на преподаване, за да увеличат мотивацията, производителността, съвместната работа, изобретателността и обвързаността на екипите си с продължаващото през целия живот обучение.

“Образованието касае промяната. Основно. Защо ли? Защото всичко, което знаехме за него, се променя: начините, по които се финансира, създава, управлява и дори доставя. В целия свят се полагат различни усилия за образователни реформи. И тези промени се случват в ерата на интернет/интранет. Това е новата образователна икономика – глобалната образователна икономика.”
The New Education Economy, 1999

Следвайки съвремнните тенденции в обучението, СКИЛС стартира наскоро нова инициатива за е-обучение в допълнение към стандартното преподаване и предлага на клиентите си постоянно подобрение и все повече е-обучения. Разработваме набор от е-курсове, до които ще има достъп през нашия уебсайт. Тази нова услуга ще включва определяне, развитие, настройване, внедряване и изпълнение на специфични корпоративни обучения. Съдържанието ще се обновява на годишна основа.

Услугата ще съответства на вашата необходимост от обучение. Модули, курсове и уъркшопове ще бъдат разработени постепенно и ще напрвят видими резултатите от оптимизирането на всекидневните дейности. Затова СКИЛС ще анализира необходимостите ви от обучение, брой участници и необходимото оборудване. На тази база ще ви предложим точната инфрасруктура и платформи, за да се изгради ефективна и ефикасна система за е-обучение.

а. Курсове на нашите сървъри
Това е една от възможностите за достъп до е-курсовете на СКИЛС. Всички курсове ще са достъпни през нашия уебсайт. Тук ще намрите пълен списък на наличните курсове.

б. Корпоратинво интранет е-обучение
Актернативният достъп до тези курсове е през интранета на компанията ви. Ще внедрим е-платформата във вашия интранет и ще я обновяваме при наличие на нови курсове. Вие ще трябва само да следите за новостите и да използвате е-курсовете ни, когато имате нужда от тях.

c. Business Expert Webinar Courses
http://www.businessexpertwebinars.com/?afflink=bewskillsltd052709/

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.