Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Офисът за управление на проекти (РМО) дава възможност на компаниите да въведат и поддържат методологии и умения за управление на проекти. Така могат да завършват проектите си навреме, в определения бюджет и с постигане на определеното качество. С РМО е възможно:
• Да се повиши степента на успех на проектите;
• Изработване и поддръжка на стандартна методология и софтуер за управление на проекти;
• Следене на развитието на проектите;
• Изпълнение на процесите по управление на портфолио от проекти;
• Измерване на стойността на проектите и на тяхното управление;

Много организации разбират стойността на РМО, но се затрудняват да внедрят и организират този полезен управленски инструмент. Това може да е така, защото:
• те нямат необходимите умения;
• нямат назначен за постоянно РМО;
• не го смятат за ключов фактор.

СКИЛС с партньорите си PMOLink и Bot International може да ви помогне да спечелите от реалната стойност на РМО. Бизнесът ви ще спечели от нашите РМО експерти, като даде възможност на вашите ръководители на проекти да се фокусират и да ръководят по-добре важните процеси. Можем да ви помогнем да изградите и поддържате инфраструктурата на РМО с услугите и продуктите ни на световно ниво.

Богатият ни опит ще подпомогне създаването и успешната работа на PMO във вашата компания. Ще работим с вас, за да подобрим уменията ви в управлението на проекти и портфолио. Заедно ще установим от какви подобрения се нуждае бизнесът ви. Това може да са услуги като въведение в процесите за управление на проекти, провеждане на обучения и подготовки, докладване и обобщаване на състоянието на работата по проекта, извършване на одити, подготвяне на сертификати, изпълнение на процесите по управление на портфолио и измерване на стойността на PMO. Ако все още не сте изградили РМО, СКИЛС ще помогне на компанията ви да разбере и приложи РМО по най-добрия възможен начин. Целият процес се основава на създаването на цялостен план, който след това внимателно да бъде следван и изпълняван.

За вашия РМО екипът ни:
• Ще работи с вас за определяне и прилагане на продуктите и услугите, които РМО да достави.
• Ще създаде пътна карта за прилагане на РМО услугите.
• Ще достави необходимите продукти и услуги, за да помогне на организацията ви да изпълни проектите си.

Добре организираният и приложен РМО може да добави значителна стойност както към проектите ви, така и към цялата ви компания. Вече сме правили това много пъти, така че можете да използвате от РМО услугите ни, специално създадени и разработени за вашата организация на съответното ниво и инвестиции.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.