Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Способността на една организация успешно да изпълнява важни стратегически начинания е силно обвързано с познаване на най-добрите практики за ръководене на проекти и програми. Внедряването на бизнес-стратегия чрез система от проекти обикновено е сериозно икономическо, лидерско, управленско и техническо предизвикателство.

Много компании са добре подготвени да се справят ефективно със сложните процеси по определяне, организиране, планиране и управление на програми от по-голям мащаб, на стратегическо портфолио, както и на отделни проекти.

СКИЛС може да Ви помогне в успешното изпълнение на задълженията Ви като част от управителния или консултативен съвет за времето на Вашия проект, програма или портфолио. Освен това ние извършваме безпристрастни оценки, прегледи след внедряване, независими одити за оценка на качеството (IQA) и изчерпателни доклади, в които предлагаме и ценни препоръки.

СКЛИС с готовност добавя реална стойност към дейността на клиентите си. Екипът ни разширява възможностите си да предлага на клиентите си най-добрите практики от разнообразния свят на бизнеса. Без значение дали фирмата Ви търси по-добро управление, отлично обучение, управление на промяната или която и да е друга от нашите услуги, ще се убедите, че СКИЛС е правилният избор, който ще добави значителна стойност към Вашите усилия.

Ние можем да оценим и сравним организацията и служителите Ви с най-добрите световни практики, при използването на признати стандарти като четири-стъпковия модел за зрялост (4-Step Maturity Model™). Тази услуга може да бъде доразвита с използване на нашата обширна и сигурна база данни, която съдържа данни от стотици оценки и подробни структури на проекти, което ни дава възможност да разполагаме с неограничен анализ на индустрии от различни сектори и географски райони.

Специфичните аспекти са:
• Ръководене в специфичните критерии за оценка;
• Глобални и индустриални сравнителни анализи;
• Стратегии за развитие на зрелостта и планиране.
Не можете просто ще седнете и ще наблюдавате проектите и да очаквате да са печеливши.

СКИЛС има сериозен опит в дизайна и развитието на методологии, ръководни принципи и процеси, за да помогне на мултинационалните си клиенти постоянно да изпълняват проектите си навреме, в определения бюджет и с необходимото качество. Това може да включва документи на Офиса за ръководене на проекти (PMO), създаване на план и график, контролиране на проекта, следена на времето и разходите, договорни отношения, администриране на обществени поръчки, както и цялости методологии за ръководене на проекти. Всички те са основани на международно признати и приети стандарти и най-успешни практики. В допълнение ние създаваме и внедряваме Автоматизирани информационни системи, които включват инструменти като стратегически управленски доклади.

СКИЛС е предоставила консултантски услуги за управлението на проекти на много организации. Ние вярваме, че споделянето на знание и опит с клиентите ни отваря нови простори и им дава възможност за мислене извън рамките. Този процес е жизнено важен за бизнеса, защото разчупва проблемите в управлението на проекти и програми и помага за успешното им разрешаване.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.