Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Опитът ни в консултирането и обученията е постигнат след дълги години на сериозна работа с клиентите ни. Компанията ни се стреми към нестандартно мислене и предлага стратегии, осигуряващи конкурентно предимство. Клиентите ни са добре запознати с възможностите ни.

Бъдещето на бизнеса зависи в голяма степен от различните фази, през които фирмите трябва да минат в резултат на нормални и извънредни ситуации. Можем да помогнем да компанията Ви ефективно да планира, да подготвя, да прилага и да изпълнява правилните стратегии за ръководене на проекти.

Богатият ни опит ни позволява да осигуряваме успешно стратегическо управление, което включва предпроектно проучване, управленски структури, стратегическо планиране, оценка на общите разходи и бюджетиране за всеки проект, програма или портфолио.

Специфичните аспекти са:
• Организационни структури на управление;
• Стратегическо управление и анализ;
• Предпроектно проучване;
• Планиране на проект, програма или портфолио;
• Бизнес казус, подготовка, анализ и препоръки;
• Насоки за реализиране на бизнес-ползите;
• Развиване на подходящи ключови индикатори (KPI – Key Performance Indicators).

Екипът на СКИЛС е обучен да извършва професионално обучение на клиентите си. Това включва развиването и прилагането на цели, стратегии и планиране, необходими за създаването на ясна визия и мисия. За тази цел трябва да се мине през следните стъпки:
Визия – създаването на стратегия от визията на собствениците, директорите и хората, които вземат решения, за техния бизнес или организация;
Стратегия – изглаждане на стратегията – формулиране, изразяване, проверка и изчистване на стратегията и поставените цели;
План – превръщане на заявената стратегия в конкретни действия и обединяването им в план. Определяне на това какво и кога трябва да се случи. Подходящи инструменти за това са „пътните карти“, които показват как стратегиите се превръщат в резултати;
Процес – процесът определя кой какво, кога и как прави. Процесите винаги завършват с резултат. Откриват се празноти между вече направеното и това, което все още трябва да се постигне. Затварят се тези празноти и се управлява промяната чрез действия, задачи и проекти;
Проекти – използват се проектите за прилагането и за потвърждаване на резултатите от плана.
Как ще доставим резултатите – услугите ни са комбинация от наши методологии и тези на клиента и се прилагат на различни фази.

Съществува логична връзка между елементите на промяната и управлението на проекти/програми. СКИЛС има цялото необходимо знание, за да помогне на компанията Ви да премине гладко през процеса на промяната.

За да служи по-добре на клиентите си, СКИЛС създаде мрежа от ключови партньорски отношения с други международни професионални организации, която ни позволява да разполагаме с модерни и подходящи инструменти и методологии и така прибавя по-висока стойност към обхват на консултантските ни услуги.

Специфичните аспекти са:
- Balanced Score Card expertise;
- Управление на човешките ресурси;
- Финансов мениджмънт;
- Консултиране на проекти;
- Развитие на методологии;
- Създаване и внедряване на Офис за управление на проекти (PMO).

Можем да помогнем на фирмата Ви да спечели от съобразяването на информационните си технологии с реалните бизнес нужди и стратегии чрез комбинация от подробно портфолио от услуги, методологии, инструменти и опит, предложени от нас и други сертифицирани наши партньори. СКИЛС е правилният избор, който ще поведе компанията Ви по пътя на отличното бизнес-развитие.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.