Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

BULL SAS

Президентът и Изпълнителен директор на СКИЛС, г-н Джими Шар, има дълъг международен опит с Groupe BULL, най-вече с BUL SAS в Близкия Изток и Източна Европа. За повече от 25 години е участвал в множество консултанстки договори:
• Подпомагане на продажбите;
• Ръководене на виртуални екипи;
• Ръководене на както на по-леки, тка и на много сложни проекти;
• Развитие на бизнеса на местно ниво;
• Разработвне на инженерни бизнес проекти;
• Подпомагане на корпоративното развитие;
• Основаване и сдржаване на BUL SAS;
• Предаване на знания на местни екипи.

Услугите, в които е имал участие, са извършвани в много страни, сред котио България, Кипър, Ливан, Йордания, ОАЕ, Саудитска Арабия, Джибути, Кувейт, Франция, Русия, Румъния, Турция, Македония.

Той също е много активен в доброволните дейности за Института за управление на проекти, чиито структури в България, Румъния и Ливан продължава да подкрепя.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.