Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

За нас

История

СКИЛС ООД е основана през 2007 г. от професионален екип от експерти с дългогодишен и забележителен опит не само в обучение и консултации, а и в комплексни международни проекти. Всичко това спомогна да постигнем много от следните успенши партньорства:

Ключови клиенти: 2011-2012 – За този период СКИЛС спечели двугодишен договор с консорциума SBSS, ръководен от румънското дружество СИВЕКО Румъния АД за консултантско обслужване на Митниците на Република Македония за успешното прилагане и въвеждане на Националната транзитна система в пълно съответствие с пред-присъединителните изисквания на Европейския съюз. Главната роля на СКИЛС ООД е да извърши професионално ръководена на проекта съгласно водещите практики в управлението на проекти.

2010-2011 – За този период СКИЛС ООД подписа рамков договор с Центъра за квалификации „Форабилити“ за обучение на корпоративните им клиенти и партньори, сред които и Кока-Кола ХБК. Една от главните цели на договора е да се осигури преподаване на професионално управление на проекти и на ръководителите на проекти, и на техните сътрудници, за да се повиши тяхната квалификация и производителност. Курсовете са съобразени с това да подготвят по най-добър начин участниците за сертифициране от Института за управление на проекти (PMI - Project Management institute).

2009-2011 – За този период СКИЛС ООД подписа няколко договора с Космо България Мобайл ООД – ГЛОБУЛ за обучение на служителите, ръководещи проекти в професионално управление на проекти. Успешно бяха обучени около 100 участника, разделени в няколко групи. Преподаването наблегна на най-добрите практики в управлението на проекти и подготви служителите за изпита за един от най-престжните сертификати в тази област – Професионалист в управлението на проекти (PMP® - Project Management Professional). Неизбежният резултат от това беше повишаване на производителността на ръководителите на проекти на ГЛОБУЛ и техните сътрудници.

2009 – СКИЛС ООД спечели договор за консултиране на Министерството на образованието на Ливан във връзка с процеса по въвеждане на ефективни и успешни практики за провеждането на изпити за степента на обучение „бакалауреат“.

2008 – СКИЛС ООД спечели договор с Министерството на публичните финанси на Румъния за оптимизиране на сътрудничеството между това министерство, Митническата администрация и Генерална дирекция TAXUD, Брюксел.

Май 2008 – Консорциумът между Blue-5 (Белгия), СКИЛС ООД (България) и Spider Management Technologies (Румъния) беше избран за доставчик на корпоративно обучение за РОМПЕТРОЛ (Румъния). Главната цел на договора беше обучение на ръководителите на проекти и мениджърите от средно ниво в съответствие с Системата от знания за управление на проекти (PMBOK®Guide - Project Management Book of Knowledge) и с най-добрите практики в ръководенето на проекти.

Февруари 2008 – СКИЛС ООД подписа споразумение за представителство с BOT International за доставка, прилагане и поддържка на инструменти за създаване на Офис за управление на проекти (PMO - Project management office) за клиентите им.

Януари 2008 – СКИЛС ООД подписа споразумение за сътрудничество с Технолоджика и техния Център за обучение – най-голямата софтуерна компания у нас с изцяло българска собственост – за подпомагане на фирмата в процеса по получаване на статус на представител на PMI. В резултат на успешната съвместна работа, сега Технолоджика може да извършва подготовка за сертифициране за Професионалист в управлението на проекти (PMP® - Project Management Professional и CAPM® - Certified Associate in Project Management).

Ноември 2007 – СКИЛС ООД подписа споразумение със СИВЕКО Румъния АД, най-голямата румънска софтуерна компания, за цялостно създаване на Офис за управление на проекти (PMO), за пълно интегриране на Системата от знания за управление на проекти (PMBOK®Guide), за оптимизиране и подобрение на организацията, за обучение на целия екип за управление на проекти (около 150 души и 20 сътрудници) в управлението на големи и сложни проекти.

„СКИЛС ООД заедно с клиентите си е един екип, трайно свързан за по пътя към на успеха.“
Джими Шар, PMP®
Изпълнителен директор на СКИЛС ООД

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.