Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

За нас

Кои сме ние

СКИЛС е екип от служители и сътрудници, които извършват консултации за одит на проекти, управление на разходите, управление на проекти и програми и междуличностни умения (soft skills).

Всичките ни партньори имат професионална квалификация и дългогодишен опит в успешното достаяне на услуги за бизнеса (B2B) и за правителствени проекти. Служителите и сътрудниците ни имат богат опит в управлението на проекти като ръководители на програми и проекти, като оперативни мениджъри, консултанти и implementers, като обучаващи и инструктори.

Работили сме в проекти на международно ниво като колеги, клиенти и доставчици. Постигнали сме завидно количество успехи в доставянето на почеливши бизнес решения чрез създаването и изпълнението на много успешни проекти, програми за спестяване на разходи и промени в организацията на работата. Този забележителен опит включва разбирането в детайли на работещите практики – знание, спечелено през годините богат опит.

Партньорите ни са работили и в частни, и в обществени организации. Услугите ни са намирали приложение в разнообразни сектори на индустрията – правителствени поръчки, отбрана, банки и финанси, застрахователен бизнес, производство, битови услуги, транспорт, нови медии, професионални услуги, космонавтика, високи технологии, медицина, модерна търговия и дистрибуция, машиностроене и енергетика. Уменията ни са използвани на оперативно, проектно и консултантско ниво за повишаване на ефективността, увеличавне на възможностите и не на последно място – за превръщане на евентуалните провали в успехи.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.