Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

За нас

Фирмата досега

СКИЛС е глобална организация, започнала дейността си през 2007 г. от България. Фирмата бързо разширява дейността си и в други страни от региона.

С повече от 25-годишния международен опит на мениджмънта си през първата година СКИЛС бързо разшири дейността си в целия регион, осигурявайки консултации за ръководене на проекти и бизнес. Тогава, както и сега, основната ни дейност е подпомагане на компаниите в изграждането на действащ и ефективен Офис за управление на проекти (PMO - Project management office) в съответствие с рамката за управление на проекти по реда, определен от Института за управление на проекти (PMI - Project Management Institute) в Системата от знания за управление на проекти (PMBOK® Guide - Project management book of knowledge). Това разширение продължи и през следващите години, въпреки световната финансова криза.

Вярвайки във важността на предаването и споделянето на знания, СКИЛС достави близо сто обществени програми за обучение на световно ниво за нуждите на регионалната общност, занимаваща се с управление на проекти, и помогна на участниците да приложат стандартите и добрите практики във всекидневната им работа. Голяма част от тях получиха сертификати и награди от Института за управление на проекти (PMI).

Проведените корпоративни и индивидуални програми за обучение, присъствените курсове и е-обученията са доказателство за отличното качество на услугите ни, за вниманието ни към детайла, справянето с културните различия и способността ни да оправдаем и дори да надминем очакванията на клиентите ни.

СКИЛС е българска компания с широка визия, мисия и стратегия. Вследствие на високата си репутация в много страни в Европа и Близкия Изток, фирмата е изключително активна в Европа – най-вече в България, Румъния, Ливан, Турция, Мароко, Република Македония и други държави в Източна Европа и Близкия Изток. Ние се стремим постоянно да увеличаваме качеството на услугите за клиентите си. Ние сме СКИЛС и всички като единен екип ще поддържаме услугите си на нивото, което очакват нашите клиенти и партньори.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.